Stipendija

Martyno Šimelio vardo stipendija skirta didžiausius gabumus parodžiusiam odontologijos studentui (-ei), savo darbais bei būdo savybėmis besilygiuojančiam (-iai) į Martyną.

  • Martyno Šimelio stipendijos steigėjas ir mecenatas yra jo brolis Donatas Šimelis.
  • Martyno Šimelio stipendijos įsteigimas patvirtinamas stipendijos steigėjo ir mecenato bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Rektoriaus sutarimu.
  • Martyno Šimelio stipendija teikiama Odontologijos fakulteto 1-5 kurso studentams.
  • Martyno Šimelio stipendijos konkursinę komisiją sudaro jo draugai ir kolegos. Stipendija skiriama komisijos nutarimą patvirtinus stipendijos steigėjui.
  • Martyno Šimelio stipendija iškilmingai teikiama vieną kartą per metus, komisijos nustatytą dieną.
  • Informacija apie konkursą stipendijai gauti, jo sąlygas, stipendijos teikimo dieną bei stipendijos dydį kasmet viešai skelbiama universitete ir socialiniuose tinkluose, likus ne mažiau nei 3 mėn. iki stipendijos teikimo dienos. 
  • Informacija apie stipendiatą (-ę) viešinama LSMU skelbimų lentoje, internete, žiniasklaidoje.
  • Martyno Šimelio stipendiją stipendiatui(-ei) sumoka steigėjas ir mecenatas.
  • Martyno Šimelio stipendijos dydis yra ne mažiau penkių šimtų eurų (500 Eur). Konkreti suma yra nustatoma ir paskelbiama kiekvienais metais.
  • Martyno Šimelio stipendijos galiojimo laikas neribotas.